Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 3 >  Financiële gevolgen
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Financiële gevolgen
 

WW uitkering

Wanneer u – geheel of gedeeltelijk – werkloos wordt, kunt u het verlies aan inkomen voor een bepaalde periode opvangen met een WW-uitkering. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet u voor het aantal uren dat u werkloos wordt beschikbaar zijn voor werk en moet u ook actief op zoek gaan naar een andere baan.

 

Hoe vraagt u een WW-uitkering aan?

Voordat u een uitkering aan kunt vagen dient u zich eerst als werkzoekende in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf. Dit kunt u doen door op www.werk.nl het digitale formulier ‘Inschrijven Werk’ in te vullen. Daarna maakt u een afspraak met een werkcoach van het UWV WERKbedrijf.
Voor het invullen van het digitale formulier heeft u een DigiD code nodig. Een DigiD code is de code waarmee u zich op het internet identificeert wanneer u contact heeft met een overheidsinstelling (gemeente, belastingdienst etc.).
Nadat u het formulier ‘Inschrijven Werk’ heeft verzonden, kunt u ook op www.werk.nl een WW-uitkering aanvragen.

 

Wanneer vraagt u een WW-uitkering aan?

In principe is het verstandig om, zodra u weet dat u werkloos gaat worden, zich in te schrijven als werkzoekende en de uitkering aan te vragen. UWV hanteert de volgende uitersten:

Inschrijven:                    vanaf 4 maanden vòòr tot uiterlijk 1 dag na de 1e werkloosheidsdag
Uitkering aanvragen:     vanaf 3 weken vòòr tot uiterlijk 1 dag vòòr de 1e werkloosheidsdag

 

Voorwaarden voor een WW-uitkering:

·         U bent verzekerd voor werkloosheid. Dat is meestal het geval als u bij een werkgever in dienst bent of was.  Mensen van 65 jaar en ouder zijn niet meer verzekerd.

·         U verliest 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week en u heeft geen recht op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen meestal niet mee.

·         U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor betaalde activiteiten als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan zou kunnen beginnen.

·         U heeft in de periode voor uw werkloosheid tenminste 26 van de 36 weken gewerkt (wekeneis). Voor musici en artiesten geldt een andere wekeneis.

·         U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden krijgt u mogelijk geen WW-uitkering.

 

Duur van een WW-uitkering

Een WW-uitkering duurt minimumaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden).
De duur van uw uitkering is afhankelijk van hoe lang u voordat u werkloos wordt heeft gewerkt.

Voor de basis WW-uitkering (3 maanden) komt u in aanmerking indien u in de periode voordat u werkloos werd, 26 van de 36 weken heeft gewerkt, dit is de zogenaamde wekeneis. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

 Indien u voldoet aan de wekeneis,èn u heeft in de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd tenminste 4 kalenderjaren gewerkt, èn u heeft in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon ontvangen, dan voldoet u ook aan de zogenaamde jareneis en komt u in aanmerking voor de verlengde uitkering. Indien u ook aan de jareneis voldoet, duurt uw totale WW-uitkering in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. De uitkering duurt echter maximaal 38 maanden.

Het arbeidsverleden wordt door het UWV op basis van twee periodes berekend:
uw feitelijke en uw fictieve arbeidsverleden.

Het feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin u tenminste 52 dagen per jaar in loondienst bent geweest. Het jaar waarin u werkloos wordt, telt niet mee.
Het fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 jaar oud werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet heeft gewerkt. De optelsom van het feitelijke en fictieve arbeidsverleden is uw totale arbeidsverleden. Voor ieder jaar van uw totale arbeidsverleden krijgt u 1 maand WW-uitkering met een maximum van 38 maanden.

Soms tellen ook (delen van) jaren mee waar in u:

·         zorgde voor een kind jonger dan 5 jaar

·         zorgde voor een zieke of gehandicapte (mantelzorg)

·         onbetaald verlof opnam

·         een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg

·         in andere landen werkte

 

Hoogte van een WW-uitkering

Een uitkering bedraagt gedurende de eerste twee maanden 75% van het dagloon, vanaf de derde maand en vervolgens voor de duur van de uitkeringsperiode waarop u op basis van uw arbeidsverleden recht heeft, is dit 70% van het dagloon.

Het dagloon wordt gebaseerd op het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar vòòrdat u werkloos werd. Dat betekent dat bonussen en/of 13e maand betalingen vaak wel meetellen. Emolumenten als een auto van de zaak, bijdragen van de werkgever aan zorgverzekering en pensioenregelingen, telefoonvergoedingen, reiskosten en onkostenvergoedingen tellen niet mee.

Voor deeltijd-WW geldt dat het dagloon wordt gebaseerd op het loon uit het laatste aangiftetijdvak voor het aangiftetijdvak van intreden van de werkloosheid.

Indien u voor korte tijd werk vindt en daarna weer terugvalt op uw WW-uitkering blijft het oude dagloon meestal gelden. Soms wordt er een ander dagloon berekend. Dan kan bijvoorbeeld wanneer u in verschillende banen werkte of niet steeds evenveel verdiende; uw uitkering wordt dan gebaseerd op het gemiddelde loon in het jaar voordat u werkloos werd.

Het dagloon is echter nooit meer dan het wettelijk maximum van € 188,88 (2011) per dag. Ook is het bedrag van het dagloon inclusief 8% vakantiegeld. De uitkering wordt per 4 weken berekend en uitgekeerd en vakantiegeld wordt gereserveerd en doorgaans in de maand mei uitgekeerd. 

 

Tijdens de WW-uitkering

Tijdens uw uitkering verwacht UWV dat u actief solliciteert om een nieuwe baan te vinden. U maakt hierover duidelijke afspraken met uw werkcoach. Hij/zij zal u regelmatig vragen om bewijzen van uw sollicitatieactiviteiten. Bewaar daarom kopieën van uw sollicitatiebrieven en uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken of tests.
Voorbeelden van sollicitaties zijn:

·         een sollicitatiebrief (op papier of via e-mail) versturen;

·         telefonisch contact opnemen met een bedrijf over een vacature;

·         een sollicitatiegesprek voeren waarvoor u bent uitgenodigd;

·         een test doen waarvoor u bent uitgenodigd;

·         solliciteren via een uitzendbureau of website.

Indien u voor de overheid of in het onderwijs werkte heeft u géén werkcoach. Voor u geldt dat u gemiddeld  ten minste 1 keer per week moet solliciteren. UWV controleert regelmatig of u voldoende solliciteert.

Als u een WW-uitkering heeft, moet u altijd passend werk accepteren. Weigert u werk dat volgens UWV passend is dan kunt u een lagere uitkering krijgen of uw uitkering kan zelfs stoppen. Ook moet u er alles aan doen om een passende baan te houden, als u deze heeft gevonden.

Passend werk
Als u werkloos bent, probeert u natuurlijk eerst of u een baan kunt vinden op uw eigen niveau van opleiding, ervaring en loon. Is dat na een halfjaar nog niet gelukt, dan verwacht UWV dat u ook solliciteert naar werk van een lager opleidingsniveau of werk dat minder betaalt. Ook een baan waarvoor u meer moet reizen kan dan passend zijn.
Bent u op of na 1 juli 2008 werkloos geworden en heeft u na 1 jaar nog geen baan gevonden? Dan zijn alle banen passend, zelfs als het loon lager is dan uw WW-uitkering.

 

Ook tijdelijk werk is passend werk
U kunt ook op tijdelijk werk solliciteren. Krijgt u een tijdelijke baan aangeboden via het UWV WERKbedrijf of een uitzendbureau dan moet u deze baan accepteren als het voor u passend werk is. Ook als het gaat om werk voor een korte tijd, bijvoorbeeld post bezorgen tijdens de kerstdrukte. Als u aan het werk gaat, gaat uw WW-uitkering omlaag of wordt beëindigd.

 

Reistijd
In het eerste halfjaar dat u een WW-uitkering ontvangt, hoeft u alleen maar op banen te solliciteren met een reistijd van maximaal 2 uur per dag. Als u na een halfjaar nog geen nieuwe baan heeft gevonden, gaat de reistijd omhoog naar maximaal 3 uur per dag.
Als u in uw oude baan al gewend was om langer dan 2 of 3 uur te reizen dan verwacht UWV van u dat u die langere reistijd ook in een nieuwe baan geen bezwaar vindt. Mocht u al lange tijd werkloos zijn en wordt u een baan in een andere regio aangeboden dan moet u die baan meestal accepteren, zelfs als u daarvoor zou moeten verhuizen.

 

Vrijwilligerswerk
Als u een WW-uitkering krijgt, mag u vrijwilligerswerk doen, mits u zich aan de regels houdt. Zo moet u direct aan de slag kunnen als u passend werk vindt of aangeboden krijgt want uw vrijwilligerswerk mag het zoeken naar een betaalde baan niet in de weg staan. Het is daarom verstandig om aan uw werkcoach door te geven welke uren u vrijwilligerswerk doet.

 

Geen verplichting tot solliciteren
In sommige gevallen bent u niet verplicht te solliciteren;

·         U bent op de eerste dag van uw werkloosheid 64 jaar of ouder.

·         U bent met vakantie.

·         U bent met toestemming van UWV bezig met de start van een eigen bedrijf.

·         U kunt niet werken wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting.

·         U volgt een opleiding die als noodzakelijk is beoordeeld voor uw re-integratie.

·         U werkt op basis van een proefplaatsing.

·         U verleent - met instemming van UWV -  mantelzorg (zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving) of u doet  vrijwilligerswerk (onbetaald werk voor bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling).

Overleg altijd eerst met uw werkcoach als u denkt dat u niet hoeft te solliciteren.

 

Toeslagen
In geval u met uw WW-uitkering onder het sociaal minimum komt dan kunt u bij UWV een toeslag op uw uitkering aanvragen. Het sociaal minimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Het bedrag varieert van ongeveer 70% tot 100% van het wettelijk minimumloon.

 

Vakantie
Als u een WW-uitkering heeft, kunt u per kalenderjaar 20 vakantiedagen opnemen. Uw uitkering loopt tijdens uw vakantie door maar u hoeft in die periode niet te solliciteren. Bent u een deel van een jaar werkloos, dan krijgt u alleen over dat deel van het jaar vakantiedagen.
Mocht u vanwege uw leeftijd vrijgesteld zijn van sollicitatieplicht dan krijgt u meer vakantiedagen. Weekeinden en feestdagen tellen niet mee als vakantiedagen. Als u niet al uw vakantiedagen gebruikt, kunt u deze niet meenemen naar het volgende jaar. Dagen die u niet opneemt, krijgt u niet uitbetaald.

 

Ziekte
Ook als u ziek wordt, verwacht UWV van u dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan werk te komen. U moet dus binnen uw mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen door ziekte, blijven solliciteren en gemaakte afspraken over het volgen van een opleiding of cursus nakomen.

 

Zwanger
Als u een WW-uitkering krijgt en u zwanger wordt dient u dit uiterlijk 8 weken voor uw vermoedelijke bevallingsdatum aan UWV kenbaar te maken. Dan zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Hieronder staat uitgelegd welke regels dat zijn.
U krijgt rond uw bevalling 16 weken een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze uitkering valt onder de WAZO (Wet arbeid en zorg) en is hoger dan uw WW-uitkering, namelijk 100% van het dagloon.
De uitkering start op zijn vroegst 6 en uiterlijk 4 weken vóór de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. U kunt zelf kiezen op welke dag binnen deze periode het verlof begint. Bevalt u eerder dan het verlof begint?
Als u een zwangerschapsuitkering krijgt hoeft u niet te solliciteren of werk aan te nemen. Ook hoeft u niet ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf.
Na de zwangerschapsuitkering kunt u weer uw WW-uitkering krijgen. U dient dan op de eerste dag na uw zwangerschapsuitkering weer als werkzoekende ingeschreven te zijn bij het UWV WERKbedrijf.

 

Wijziging in uw gegevens
Een verhuizing, scheiding, of een nieuwe baan kan invloed hebben op uw uitkering. U dient veranderingen daarom direct aan UWV door te geven. Meld daarom wijzigingen in de volgende situaties:

·         uw persoonlijke gegevens;

·         uw leefsituatie of gezinssituatie;inkomsten die niet uit werk komen;

·         u heeft vakantieplannen;

·         u gaat werken of het aantal uren dat u werkt is veranderd;

·         u heeft een toeslag van UWV terwijl de inkomsten van u of uw partner zijn veranderd;

·         u start of beëindigt een opleiding;

·         u heeft andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering.

 

Wanneer stopt de WW-uitkering

In de volgende gevallen stopt uw WW-uitkering:

·         U gaat weer aan het werk.
 Heeft u een baan gevonden voor minder uren dan waarvoor u een uitkering ontving dan blijft u een uitkering ontvangen voor het verschil in uren. Blijven er minder dan vijf uren over (of minder dan de helft als u voorheen minder dan 10 uur werkte), dan bent u niet langer werkloos volgens het UWV en uw uitkering wordt dan gestopt.

·         U voldoet niet meer aan alle voorwaarden om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld als u een ziektewetuitkering of een uitkering bij zwangerschap krijgt of een uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid.

·         U wordt 65 jaar.

·         De maximale uitkeringsduur is verstreken.

·         Kunstenaars kunnen een tijdelijke uitkering krijgen omdat ze nog niet (helemaal) in eigen inkomen kunnen voorzien. Dit gebeurt op grond van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) – kortweg WIK genoemd.
 

Bijstand
Bent u op het moment dat de voor geldende maximale uitkeringsduur is verstreken nog werkloos, dan kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB).
Dit geldt voor werkzoekenden die jonger dan 50 jaar waren op de 1e werkloosheidsdag
De bijstand vult het gezinsinkomen aan tot het sociaal minimum. Ook geldt er bij bijstand een partnertoets en vermogenstoets. De bedragen verschillen per situatie. Bijstandsaanvragen kunnen via het UWV WERKbedrijf lopen of worden rechtstreeks in behandeling genomen door de sociale dienst waar u staat ingeschreven.

IOAW
Bent u op of na uw 50e verjaardag werkloos geworden?
Dan kunt u na afloop van de WW-uitkering een uitkering aanvragen op grond van de wet Inkomstenvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW).
Deze uitkering kan alleen aangevraagd worden als u onvoldoende inkomsten hebt om van te leven.
De IOAW is een uitkering op minimum niveau en vult het gezinsinkomen aan tot bijstandsniveau. De uitkering vraagt u samen met uw partner aan bij UWV. Een vermogen (zoals een eigen huis) heeft geen invloed op de IOAW uitkering.
Als u een IOAW uitkering ontvangt, bent u tot uw 65e jaar verplicht te solliciteren, aangeboden werk te aanvaarden, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring, en wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan de sociale dienst. Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner als deze jonger dan 65 jaar is.

 

IOW

Werknemers die op de 1e dag van werkloosheid 60 jaar of ouder zijn, krijgen vanaf 1 december 2009 een Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) uitkering. Het verschil met de IOAW is dat bij de IOW uitkering niet naar het inkomen van partner wordt gekeken. Ook bij de IOW wordt niet naar eigen vermogen gekeken.
De IOW uitkering is bestemd voor werknemers van 60 jaar of ouder  die tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011 werkloos worden en die langer dan drie maanden recht hebben op een WW-uitkering op grond van hun arbeidsverleden.
Als u een IOW uitkering ontvangt, bent u tot uw 65e jaar verplicht te solliciteren, aangeboden werk te aanvaarden, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring, en wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan de sociale dienst.

 

Wanneer kunt u opnieuw een WW-uitkering krijgen?

 

Als u weer bent gaan werken
Als uw WW-uitkering stopt omdat u bent gaan werken, krijgt u een brief van UWV. Daarin staat dat uw WW-uitkering weer verder kan gaan als u vóór een bepaalde datum weer werkloos wordt. Deze datum staat in de brief.
Wordt u weer werkloos vóór die datum? Dan kunt u telefonisch vragen om de uitkering weer verder te laten gaan.
Wordt u weer werkloos op een later moment? U kunt dan een nieuwe uitkering aanvragen via werk.nl. Heeft u geen internet? Ga dan naar een vestiging van het WERKbedrijf.

Als u binnen  26 weken opnieuw werkloos bent geworden dan loopt uw oude WW-uitkering weer verder. Dit heet ook wel 'herleving van de uitkering'. Het betekent dat het oude uitkeringsbedrag blijft gelden, ook als uw salaris in de tussentijd tegen lager was.
Hoe lang u dan nog WW krijgt, hangt af van de voorgaande periode dat u WW kreeg. De einddatum voor uw WW-uitkering schuift op met de periode die zit tussen het stopzetten van uw WW-uitkering en het moment dat u opnieuw werkloos werd.

 

Als u een eigen bedrijf bent begonnen
Als u als zelfstandige bent gaan werken dan kunt u soms weer terugvallen op uw WW-uitkering als u helemaal stopt met uw bedrijf. Hoe lang, hangt af van de lengte van uw WW. Had u een WW-uitkering voor bijvoorbeeld 30 maanden, dan kan tijdens deze periode uw WW-uitkering worden voortgezet. Daarbij geldt een minimum van anderhalf jaar en maximaal 38 maanden.
Heeft u tijdelijk minder werk als zelfstandige dan gaat uw WW-uitkering niet omhoog.

Als ik ziek ben geweest
Als uw WW-uitkering gestopt is omdat u ziek was dan kan de uitkering verder gaan als u weer beter bent.  Hoe lang u dan nog WW krijgt, hangt af van de voorgaande periode dat u WW kreeg. De einddatum voor uw WW-uitkering schuift op met de periode die zit tussen het stopzetten van uw WW-uitkering en het moment dat u weer beter bent.

 

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij de navolgende bevoegde instanties en informatie-sites:

 

www.werk.nl
www.uwv.nl
www.szw.nl
www.weethoehetzit.nl


« Terug naar 'Financiële gevolgen'
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net