Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 4 >  Statutair directeur
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Statutair directeur
 

Statutair directeur

Voor bestuurders van een N.V. of B.V. gelden afwijkende bepalingen. De statutair directeur is benoemd door de aandeelhoudersvergadering of de raad van commissarissen. Deze colleges zijn in beginsel ook bevoegd de directeur te ontslag zonder voorafgaande toestemming van het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter, zoals dat in ons preventief ontslagrecht is geregeld voor ‘gewone’ werknemers.

De statutair directeur wordt via de aandeelhouders- dan wel raad van commissarissen -vergadering uitgenodigd om deze bij te wonen en vooraf heeft de statutair directeur recht op inzage in de agenda. Hij/zij heet recht in deze vergadering ‘gehoord’ te worden.

Het is heel lastig om inhoudelijk verweer te voeren, maar indien de procedures niet zijn nageleefd kan bezwaar worden aangetekend bij de Rechtbank.

Dit bekent niet dat de statutair directeur bij zijn ontslag op deze wijze geen aanspraak zou hebben op een ontslagregeling c.q. schadevergoeding. In geval van onzorgvuldige procedure of onredelijke of onbillijke situatie gelden de normale regels van het arbeidsrecht. De arbeidsovereenkomst bestaat nog terwijl de uitoefening van de functie is beëindigd. Veelal ontstaat op dat moment een overlegsituatie waarbinnen afspraken worden gemaakt over een onderhandse regeling, voorwaarden en procedure.

Externe deskundigheid wordt ingeroepen in de vorm van arbitrage, mediation, advocaat of jurist in deze vaak gespannen en complexe situaties met meer of minder grote belangen of tegenstellingen. Ter beheersing van de situatie is het niet ongebruikelijk om via of samen met deze deskundigen in overleg te gaan en te onderhandelen. Het is verstandig om tijdig deskundige bijstand te zoeken. Een ondershands getroffen regeling wordt uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

In veel arbeidsovereenkomsten van recente datum wordt de situatie van gedwongen ontslag al geregeld (een zogeheten ‘golden parachute’ clauslering). Deze kent het voordeel dat op het vervelende moment van onvrijwillig ontslag, het hoe te handelen al merendeels geregeld is.


« Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net