Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 1 >  Reden van ontslag
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Reden van ontslag
 

Vrijwillig/ Wederzijds goedvinden

Iedere arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd als zowel werkgever als werknemer dit wensen en hierover overeenstemming bereiken.
De werknemer zal echter rekening moeten dat het UWV WERKbedrijf zijn akkoord met het ontslag zal kunnen uitleggen als ‘vrijwillige werkloosheid’ en hem daarom geen WW-uitkering zal toekennen.
Als gevolg daarvan zou de werknemer zonder inkomsten kunnen komen.

In 2006 is de toets of de werkloosheid aan de werknemer verwijtbaar is, soepeler geworden. Het wordt de werknemer niet langer aangerekend indien hij zich neerlegt bij zijn ontslag, mits er sprake is van wederzijds goedvinden. Het op zich nalaten van (formeel) verweer tegen een ontslag waarbij in feite sprake is van wederzijds goedvinden levert geen verwijtbare werkloosheid meer op. De enige weg hiertoe is echter het treffen van een onderhandse regeling in goed overleg met de werkgever.

Het resultaat is een vaststellingsovereenkomst, waarin partijen aan elkaar de afspraken bevestigen en ondertekenen. Bij het onderhandelen van een dergelijk akkoord zijn er veel ‘regels der kunst’ in acht te nemen, wil uw WW-uitkering niet alsnog in gevaar komen. Om die reden is het altijd verstandig bijtijds deskundige hulp hierbij in te roepen.

Voor een werknemer geldt daarom als vuistregel: ga nooit, tenzij na deskundig juridisch advies, akkoord met een ontslag! De uitzondering hierop is dat u er zeker van bent dat u toch geen aanspraak zult willen maken op een WW-uitkering (bijvoorbeeld in geval u een nieuwe baan heeft geaccepteerd).

Voor de werkgever geldt dat ingeval een werknemer zegt de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, er moet worden nagegaan of dat werkelijk (duidelijk en ondubbelzinnig) zo is. De verklaring van de werknemer zal in een schriftelijke vorm moeten zijn vastgelegd. Gelet op het wegvallen van inkomen door de rechten op een WW-uitkering te verspelen, heeft de werknemer in veel gevallen de mogelijkheid om op zijn verklaring terug te komen.


« Terug naar 'Reden van ontslag'
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net