Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 1 >  Reden van ontslag
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Reden van ontslag
 

Onvrijwillig/ Faillissement

Een onderneming is failliet, wanneer zij in de failliete boedel valt van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die eigenaar is van de onderneming. Een failliete werkgever verliest de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen dat onder het faillissement valt. Er komt een curator die over het (resterend) vermogen het beheer krijgt, teneinde het voor de schuldeisers te vereffenen.

Voor medewerkers die bij de werkgever in dienst zijn is het van groot belang dat de curator geen vergunning van het UWV Werkbedrijf nodig heeft. Bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst gelden bovendien geen opzeggingsverboden. De curator zal daardoor tot opzegging overgaan i.p.v. ontbinding, aangezien daarmee proceskosten worden bespaard. 

Dat betekent niet dat een werknemer hier geen bezwaar tegen kan aantekenen, met een beroep op de onredelijkheid van het ontslag. Wellicht dat de werknemer in gelijk wordt gesteld maar daar verder toch niets mee kan. Een mogelijke loonvordering zal op niets uitlopen, immers uit een faillissement valt niets meer te halen.

Zolang de arbeidsovereenkomst nog niet is ontbonden maar het bedrijf toch failliet is, zal het UWV WERKbedrijf (onder voorwaarden) de verplichting om een WW-uitkering te betalen voor haar rekening nemen.

Wanneer kunt u een uitkering wegens betalingsonmacht van uw werkgever krijgen?

Dat kan in de volgende situaties:

 • De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven.

 • Daarnaast wijst hij iemand aan die het financieel beheer overneemt (een bewindvoerder).

 • De rechter verklaart uw werkgever failliet en wijst iemand aan die het financieel beheer overneemt (een curator).

 • Uw werkgever komt niet meer uit zijn financiële problemen en krijgt van de rechtbank een regeling om zijn schulden af te lossen (schuldsaneringsregeling).

 • Een andere situatie waarbij uw werkgever u blijvend geen loon meer betaalt kan zijn dat hij is verdwenen en/of voor u onbereikbaar is. Hierbij moet het volgende gelden:
  - er is geen uitzicht op loonbetalingen;
  - uw collega’s zitten in dezelfde situatie;
  - schuldeisers worden niet meer betaald;
  - de rechter heeft geen uitspraak gedaan over de financiële problemen van uw werkgever.

Wat moet u doen als uw werkgever u niet meer betaalt?

 • U dient onmiddellijk op zoek te gaan naar ander werk,  ook als u nog niet bent ontslagen. Wordt u inderdaad wel ontslagen dan is het van ook van belang dat u zich zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk één dag na uw ontslag, inschrijft als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf (via www.werk.nl). Hier kunt u dan ook een WW-uitkering aanvragen. Als de rechter zich nog niet uitgesproken over de situatie in uw bedrijf dat kunt u nog geen WW-uitkering aanvragen.

 • Schrijf uw werkgever een brief (liefst aangetekend) waarin staat welke bedragen (loon, vakantiegeld etc.) u nog van hem tegoed heeft. Stuur een kopie van de brief aan de bewindvoerder en bewaar zelf ook een kopie.

 • Vraag advies over uw situatie bij bijvoorbeeld uw ondernemingsraad, uw vakbond, uw advocaat, uw rechtsbijstandverzekeraar of bij het Juridisch Loket; dan weet u beter wat uw rechten en mogelijkheden zijn in uw situatie.

 • Wellicht kunt u proberen met een andere schuldeiser (bijvoorbeeld een andere werknemer) het faillissement aan te vragen. Doe dit dan wel met hulp van uw vakbond, het Juridisch Loket, uw advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar.

 • Als u meent de enige schuldeiser te zijn of u kent geen andere schuldeisers dan moeten uw vakbond, het Juridisch Loket, uw advocaat of de rechtsbijstandverzekeraar een deurwaarder inschakelen.

Wat kan ik vergoed krijgen?

Als het duidelijk is dat u recht heeft op een uitkering wegens betalingsonmacht dan keert het UWV uit wat u nog tegoed heeft van uw (ex-)werkgever;

 • het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, spaarloon, 13e maand, atv/adv-dagen;

 • het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Als u op 1 januari 1999 al in dienst bij uw werkgever was en toen 45 jaar of ouder was kan er een langere opzegtermijn gelden met een maximum van 19 weken;

 • over maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband: uw vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierecht-waarden, pensioenpremie, bijdragen aan het tijdspaarfonds.

Geen andere baan na de opzegtermijn?
Is uw opzegtermijn afgelopen en heeft u nog geen andere baan? Bent u wel beschikbaar voor werk? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen


« Terug naar 'Reden van ontslag'
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net