Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cafetaria-CAO

Dit is een betrekkelijk nieuw verschijnsel, ook wel aangeduid als CAO á la carte. Dit is een CAO waarbij de werknemers de mogelijkheid hebben om een deel van het loon, vakantiedagen en ATV-dagen in te wisselen tegen een aantal andere arbeidsvoorwaarden.

Centrale Ondernemingsraad (COR)

In grote bedrijven, die uit meerdere ondernemingen bestaan, kan naast de afzonderlijke ondernemingsraden een centrale ondernemingsraad worden ingesteld. Deze is samengesteld uit leden van de ondernemingsraden van de verschillende ondernemingen van het bedrijf. De instelling van een COR is verplicht indien de meerderheid van de betrokken ondernemingsraden dit wenst.

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Het CWI heet sinds 1 januari 2009 UWV WERKbedrijf. Dit is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkgevers moeten bij UWV WERKbedrijf terecht voor een ontslagaanvraag en werkzoekenden om zich als werkzoekende in te schrijven en een WW- of bijstandsuitkering aan te vragen. UWV WERKbedrijf is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en werkt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV WERKbedrijf wordt centraal bestuurd maar heeft meer dan 100 vestigingen, verspreid over heel Nederland.

Collectief ontslag

Als een werkgever in een periode van 3 maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan, dan moet hij op grond van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) dit aan de vakbonden en aan de Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV WERKbedrijf. Voor een collectief ontslag gelden regels die afwijken van de regels bij individuele ontslagen.

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Een CAO is een overeenkomst tussen werkgever(s) en vakbonden, waarin voor een of meerdere groepen werkgevers is vastgelegd, onder welke voorwaarden arbeid wordt verricht. Als zowel de werkgever als de werknemer gebonden zijn aan de CAO (doordat ze lid zijn van de werkgeversorganisatie en vakbond, de CAO ‘algemeen verbindend’ is verklaard (door de minister) of doordat de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing zijn verklaard, dan gelden de cao-afspraken alsof werknemer en werkgever ze zelf individueel zijn overeengekomen.

Commissie Gelijke Behandeling

De taak van de commissie is het, op verzoek of uit eigen beweging, doen van onderzoek naar en het uitspreken van oordelen over vermeende overtreding van de gelijke behandeling wetgeving (man/vrouw, ras, goddienst, seksuele geaardheid). De uitspraak heeft geen rechtsgevolg, wel staat de klager sterker als hij een oordeel van de commissie aan de rechter voorlegt.

Concurrentiebeding

Beding in een individuele arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om tot maximaal één jaar na het einde van de betreffende arbeidsovereenkomst op bepaalde wijze werkzaam te zijn. Vaak is aan het overtreden van een beding een (forse) boete verbonden. Door een concurrentiebeding wordt een werknemer echter wel beperkt in zijn mogelijkheden om elders arbeid te verrichten. Om werknemers te beschermen worden er eisen aan de geldigheid van het concurrentiebeding gesteld. Partijen moeten de inhoud van het concurrentiebeding dan ook zorgvuldig overwegen. Een rechter kan het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigen.


«
Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net