Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bedrijfstak-CAO

Dit is een CAO die is opgesteld om te gelden voor een hele bedrijfstak. Dat wil zeggen een verzameling van verschillende bedrijen die een gemeenschappelijk kenmerk hebben voor wat betreft het product, de grondstof of de productiewijze. De bedrijfstak staat in de CAO zelf omschreven.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan op vijf manieren eindigen:
- door wederzijdse instemming van partijen;
- door een eenzijdige (rechts)handeling; dit heet opzeggen;
- door ontbinding door de (kanton)rechter;
- van rechtswege
- door de dood van de werknemer.

Bestuur onderneming

Het deel van het personeel dat zich bezighoudt met het ontwerpen, organiseren en controleren van de arbeid en de productie binnen de onderneming. Deze personeelsleden zijn meestal zelf ook werknemers van de onderneming, maar zijn belast met de werkgeversrol. De ‘bestuurder’ van de onderneming heeft in de Wet op de Ondernemingsraden een formele rol gekregen.

Boete

In een individuele arbeidsovereenkomst, met inbegrip van een daaraan contractueel overeengekomen personeelshandboek of een CAO, kan een boetebeding zijn opgenomen. Alleen als daarvan sprake is, dan mag een boete, onder strenge regels, worden opgelegd.

Bovenwettelijke uikeringen in CAO

Uitkeringen die op grond van de toepasselijke wet een percentage van het laatstverdiende loon opleveren, worden in de praktijk vaak aangevuld tot een in de CAO bepaald niveau van het laatstverdiende loon. De verplichting daartoe vloeit voort uit de voor de werkgever geldende CAO.

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

In deze regeling is de verplichting opgenomen dat voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst een vergunning nodig is van het UWV WERKbedrijf.


Buitenlandse werknemers

Volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) moet een werkgever die een vreemdeling aanneemt in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Heeft hij die niet, dan kan hij strafrechtelijk worden vervolgd. De vergunning moet door werkgever en werknemer gezamenlijk worden aangevraagd bij UWV WERKbedrijf Tewerkstellingsvergunningen afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening te Zoetermeer.

Eisen voor de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning
Om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen, moet de werkgever aan de volgende eisen voldoen:

Eerst werven in Nederland en Europa
De werkgever moet eerst proberen om werknemers te vinden waarvoor géén tewerkstellingsvergunning nodig is (het zogenoemde prioriteitgenietend aanbod). Dat is wettelijk bepaald.  Bij het aanvragen van de tewerkstellingsvergunning moet hij bewijzen dat hij eerst minstens vijf weken hebt gezocht naar personeel waarvoor hij géén tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Voor moeilijk te vervullen functies moet hij minimaal drie maanden lang proberen personeel te vinden. Daarvoor moet hij zoveel mogelijk middelen gebruiken, zoals internet, uitzendbureaus en advertenties in (vak)bladen.

Vacature aanmelden bij UWV WERKbedrijf
Minimaal vijf weken vóórdat een tewerkstellingsvergunning wordt aanvraagt, moet de vacature gemeld worden bij een vestiging van UWV WERKbedrijf. De werkgever kan UWV WERKbedrijf vragen om voor hem een geschikte kandidaat te zoeken in Nederland en/of in Europa (tenminste zes weken van tevoren). UWV WERKbedrijf maakt gebruik van het EURES (European Employment Services). EURES is een Europees netwerk van meer dan zevenhonderd arbeidsbemiddelaars.

Geldende arbeidsvoorwaarden
De werkgevermoet zich u aan de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen houden die volgens de wet gelden of in de bedrijfssector gebruikelijk zijn. Verder moet de buitenlandse werknemer minstens het minimumloon ontvangen voor werknemers van 23 jaar en ouder. Dat geldt ook als de buitenlandse werknemer parttime werkt, korter dan een maand werkt of jonger is dan 23 jaar.

Geldige verblijfsvergunning
De buitenlandse werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben waarmee arbeid mag worden verricht. Of een visum als het werk korter duurt dan drie maanden. De ontvangstbevestiging van de verblijfsvergunningsaanvraag geldt ook als bewijs.

Overige vereisten
De werknemer moet huisvesting hebben, op redelijke afstand van zijn werk. De buitenlandse werknemer moet ook ouder zijn dan 18 en jonger dan 45 jaar.

Burgerlijk Wetboek

In dit wetboek zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen die gelden tussen burgers onderling, dus ook tussen werkgevers en werknemers. In de artikelen van boek 7, artikel 610 tot en met 692 BW zijn de bepalingen die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst opgenomen; dat wil zeggen regels over de definitie van de arbeidsovereenkomst, het loon, het ontslagrecht en dergelijke.


« Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net