Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Illegale werknemers

Het door een werkgever tewerkstellen van buitenlandse werknemers zonder een tewerkstellingsvergunning (TWG) waar die wel is vereist. De werkgever kan hier strafrechtelijk voor worden vervolgd.

Een tewerkstellingsvergunning is vereist voor:

  • werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER);
  • werknemers uit de lidstaten die op 1 januari 2007 zijn toegetreden tot de Europese Unie: Bulgarije en Roemenië.

Europese Economische Ruimte (EER)
De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor medewerkers uit Zwitserland heeft u geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Europese Unie (EU)
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Een tewerkstellingsvergunning is niet alleen verplicht voor werknemers. Het gaat om alle mensen die arbeid voor een werkgever verrichten. Er is dus ook een tewerkstellingsvergunning nodig voor stagiairs, vrijwilligers, freelancers, ambtenaren en zelfstandigen.
Er is een uitzondering: een zelfstandige die een verblijfsvergunning voor verblijf als zelfstandige heeft, heeft géén tewerkstellingsvergunning nodig.

In dienst

Een weeknemer is in dienst als de werkgeer gerechtigd is om de weeknemer instructies te geven. Als hiervan in een overeenkomst geen sprake is, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld van een overeenkomst van opdracht.

Individuele arbeidsovereenkomst

De overeenkomst tussen een partij die zijn arbeid aanbiedt, de werknemer, en de andere partij, de werkgever, die daarvoor een bepaalt loon betaalt. De werknemer is verplicht om de arbeid zelf te verrichten. In de arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over arbeidsvoorwaarden, meestal zijn die echter te vinden in de op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO.

Informatierecht

Het recht van de ondernemingsraad op informatie over alle onderwerpen waarover de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht heeft. Dat wil zeggen; belangrijke bedrijfsorganisatorische en financiële beslissingen en personeelsbeleid.

Instemmingsrecht

Ten aanzien van een aantal regelingen op het terrein van het personeelsbeleid geldt dat de werkgever een regeling niet mag instellen, wijzigen of intrekken, zonder dat de ondernemingsraad daarmee instemt. Doe de werkgever dit wel, dan is zijn besluit nietig, hetgeen betekent dat het besluit in het geheel niet tot stand is gekomen. Wanneer de ondernemingsraad weigert in te stemmen met een besluit, dan kan de bestuurder van de onderneming de kantonrechter vragen om het besluit toch te mogen nemen. De uitspraak van de kantonrechter is bindend.

IOAW   Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening op het niveau van het sociaal minimum, bestemd voor werkloze werknemers die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden, voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers die 50 jaar of jonger waren op het moment dat zij werkloos werden en voor jonggehandicapte werkloze werknemers.
Deze uitkering kan alleen aangevraagd worden als er onvoldoende inkomsten zijn om van te leven.
De IOAW is een uitkering op minimum niveau en vult het gezinsinkomen aan tot bijstandsniveau. De uitkering dient samen met de partner te worden aangevraagd UWV. Een vermogen (zoals een eigen huis) heeft geen invloed op de IOAW uitkering.
 

IOW  Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

Werknemer die op de 1e dag van werkloosheid 60 jaar of ouder zijn, krijgen vanaf 1 december 2009 een Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) uitkering. Het verschil met de IOAW is dat bij de IOW uitkering niet naar het inkomen van partner wordt gekeken. Ook bij de IOW wordt niet naar eigen vermogen gekeken.
De IOW uitkering is bestemd voor werknemers van 60 jaar of ouder  die tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011 werkloos worden en die langer dan drie maanden recht hebben op een WW-uitkering op grond van hun arbeidsverleden.


« Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net