Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medezeggenschap

Het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming of instelling. Naast de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), waarin het recht op informatie, overleg, advies en instemming is geregeld, kennen we ook het enquêterecht van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. De mediator doet geen uitspraak maar helpt partijen, onder waarborg van geheimhouding, om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale oplossing van het conflict te komen, zonder tussenkomst van een rechter. Bij mediation geldt een tweezijdige opdrachtrelatie naar de mediator.

Conflicten in de werksfeer kunnen bijzonder kostbaar zijn voor een onderneming. Tijd die door managers en werknemers besteed wordt aan ruzies en conflicten is tijd die niet wordt besteedt aan het behalen van de doelstellingen van de onderneming. Conflicten die niet tijdig worden opgelost kunnen resulteren in nog veel meer kosten voor de ondernemer. Bijvoorbeeld (langdurige) ziekteverzuimen. Werknemers die langdurig ruziën met hun baas/werkgever verzuimen 3 tot 4 keer zoveel als werknemers zonder conflicten. Jaarlijks hangen ruim 60,000 verzuimgevallen direct samen met een arbeidsconflict. Deze verzuimgevallen duren gemiddeld 21 dagen. Dat betekent op jaarbasis ca 1,3 miljoen conflictgerelateerde verzuimdagen.
Ter vergelijking: griep en zware verkoudheid leiden jaarlijks tot bijna 10 miljoen verzuimdagen in Nederland.

Mediation wordt door zowel onze regering als de kantongerechten actief gepromoot als het gaat om conflicten in de werksfeer.

Het is verdomd lastig samenwerking en het gesprek te kiezen als je een conflict hebt en daarbij een gezamenlijke keuze naar mediation en de mediator te bepalen. Het gezag en de onpartijdigheid van degene die binnen de eigen onderneming verantwoordelijk is voor het oplossen van conflicten wordt vaak in twijfel getrokken door de conflicterende partijen en blijkt inderdaad ook vaak onvoldoende. Het komt dan ook steeds meer voor dat ondernemingen in hun personeelsvoorwaarden opnemen dat bij conflicten mediation ingezet wordt, middels een externe mediator. De voordelen hiervan zijn dat tijd en kosten worden gespaard, de externe mediator wordt gezien als compleet onpartijdig en acceptabeler is voor de conflicterende partijen en dat meer conflicten worden met groter succes en sneller tot een oplossing gebracht.

Minimumloon

Het minimumloon is in de Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag (WML) neergelegd en is daarmee een wettelijk bescherm loonniveau. Voor volwassenen en jongeren gelden verschillende bedragen. Elk jaar wordt het minimumloon aangepast. In de regel zal een werkgever met een werknemer een loon afspreken naar ervaring en opleiding. Dit loon zal echter nooit lager kunnen zijn dan het wettelijk bruto minimumloon.


«
Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net