Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naamloze vennootschap

Ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid en een eigen vermogen dat bestaat uit aandelenkapitaal. Bij de naamloze vennootschap zijn de aandelen vrij overdraagbaar. De NV is verplicht jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag te publiceren.

Nietigheid van ontslag

Een ontslag is vernietigbaar als er geen ontslagvergunning is verkregen voor het ontslag. Ook is het ontslag nietig als het is gegeven ondanks het bestaan van een opzegverbod. De werknemer houdt recht op loon als hij de nietigheid van een ontslag inroept. Dit kan hij zelf doen.

(Op) Non-actief stellen (schorsen)

Een werknemer is op non-actief gesteld, of geschorst, als zijn arbeidsovereenkomst nog wel van kracht is en het loon wordt doorbetaald, maar hij niet te werk wordt gesteld. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn wanneer een feit is ontdekt dat zal kunnen leiden tot ontslag op staande voet.

Voor non-actief stelling of schorsing van een werknemer bestaan geen wettelijke basis. Wel kan de CAO of het bedrijfsreglement een schorsingsregeling bevatten. Ook als de werkgever zich niet op een dergelijke regeling kan beroepen, is schorsing in de praktijk mogelijk als de werkgever daar zwaarwegende redenen voor heeft. Uit de rechtspraak blijkt dat er alleen mag worden geschorst indien de werkgever de redenen van de schorsing schriftelijk (door middel van een aangetekende brief) aan de werknemer meedeelt.
De redenen moeten zo zwaarwegend zijn dat de werkgever weinig anders meer overblijft dan te schorsen.

Zelfs wanneer de werkgever deze gegronde redenen heeft en zelfs wanneer de schorsing of non-actief stelling aan de werknemer te wijten zou zijn, behoudt de werknemer zijn recht op loondoorbetaling. De Hoge Raad heeft namelijk in 2003 uitgesproken dat een schorsing of non-actiefstelling een omstandigheid is die voor risico van de werkgever komt, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat recht op loonbetaling niet bestaat in gevallen die gewoonlijk voor rekening en risico van de werkgever komen. In principe mag dit echter slechts voor de eerste zes maanden van de  arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Schorsing is een tijdelijke maatregel en de werkgever mag de aanleiding voor de schorsing niet laten rusten maar zal actie moeten ondernemen.

De werknemer die geschorst is dient zo snel mogelijk en liefst per aangetekend schrijven de werkgever te laten weten dat hij tegen de schorsing protest aantekent en zich beschikbaar houdt voor het uitvoeren van zijn reguliere werkzaamheden, een en ander in ieder geval ter veiligstelling van een mogelijke toekomstige WW-uitkering.

Normatieve CAO-bepalingen

CAO-bepalingen bevatten verplichtingen tussen verschillende partijen, tussen de werkgeversorganisatie en de vakbonden, tussen de werkgever en de vakbond en tussen de individuele werkgever en werknemer. Deze laatste verplichtingen zijn normatieve CAO-bepalingen. Dat zijn dus de bepalingen die ook in de individuele arbeidsovereenkomst doorwerken.


«
Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net