Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schadeplichtigheid

De werkgever of werknemer die zich niet aan de juiste opzegtermijn houdt, of een dringende reden voor ontslag veroorzaakt, wordt schadeplichtig. Dat wil zeggen dat hij aan de andere partij een gefixeerd bedrag moet betalen, gelijk aan het loon dat anders had moeten worden betaald.

Schadevergoeding

Naast de schadeplicht kan, bij het niet in acht nemen van de juiste procedure, een partij die een arbeidsovereenkomst beëindigt ook worden veroordeeld tot een schadevergoeding, bijvoorbeeld bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst of bij een kennelijk onredelijk ontslag. De rechter bepaald dan de hoogte van de schadevergoeding.

Schorsing

Zie (op) non-actief stellen.

Semi-dwingend recht

Van sommige bepalingen in de wet mag in de individuele arbeidsovereenkomst worden afgeweken, mits dat maar schriftelijk gebeurt. De wettelijke bepaling geeft aan wanneer dat mag. Voorbeeld van semi-dwingend recht zijn de bepalingen over opzegtermijnen.

Sociaal Economische Raad (SER)

Een publiekrechtelijk adviesorgaan, dat de regering adviseert. De SER bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en kroonleden (die worden genoemd door de regering).

Sociaal plan

Indien binnen een onderneming tot een reorganisatie wordt besloten waarbij dienstverbanden komen te vervallen, wordt vaak een sociaal plan gesloten. Dat kan tussen de werkgever en een of meerdere vakbonden (dat kan een CAO zijn), of door de ondernemingsraad en de werkgever. Ook kan de werkgeer er eenzijdig toe overgaan om een sociaal plan aan de werknemers aan te bieden. In dat laatste geval heeft het sociaal plan geen juridische status en is het slechts een eenzijdig aanbod.

Stagiair

Iemand die nog in opleiding is en darvoor ervaring moet opdoen of zelf kennis of vaardigheden wil verwerven die in het latere beroepsleven nodig zijn. De stagiair werkt niet op basis van een arbeidsovereenkomst en ontvangt ook geen loon, maar een onkostenvergoeding.

Staking

Een staking is doorgaans het belangrijkste machtsmiddel dat een vakbond kan inzetten bij een conflict over de arbeidsvoorwaarden. Omdat stakers geen arbeid verrichten, hoeft de werkgever geen loon te betalen. Staken is een grondrecht en mag niet tot ontslag leiden.

Standaard CAO

Van de standaard CAO mag niet worden afgeweken, ook niet in voor de werknemer positieve zin, door bijvoorbeeld hogere lonen te betalen. Van een minimum CAO mag hierin wel worden afgeweken.

Structuurvennootschap

NV’s en BV’s met 100 of meerwerknemers, een ondernemingsraad en ten minste een bepaald bedrag aan geplaatst kapitaal. Voor deze vennootschappen gelden speciale regels, bijvoorbeeld met betrekking tot de raad van commissarissen.


«
Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net