Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toetsing: toetsing verwijtbare werkloosheid

UWV wordt bij het toetsen van verwijtbare werkloosheid ondersteund door het UWV WERKbedrijf, een onderdeel van UWV. Het UWV WERKbedrijf geeft advies bij de beoordeling van ontslagen die het gevolg zijn van reorganisaties en waarvoor geen ontslagvergunning is verleend. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen of iemand voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking komt. Alleen die gevallen waarbij twijfel bestaat over de onvermijdelijkheid van het bedrijfseconomische ontslag en wanneer de betrokkenen (zonder goede reden) heeft ingestemd met het ontslag worden aan het UWV WERKbedrijf voorgelegd.
De eindverantwoordelijkheid over de beslissing over al dan niet verwijtbare werkloosheid en het toekennen van een werkloosheidsuitkering blijft liggen bij UWV.

Toetsing: vaststellingsovereenkomst

Gaan werkgever en werknemer in goed onderling overleg uit elkaar dan is er dan sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Daarbij hoeft de werkgever geen toestemming aan UWV WERKbedrijf te vragen om de werknemer te mogen ontslaan, noch hoeft hij bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden leggen werknemer en werkgever de afspraken over het ontslag schriftelijk vast in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Een vaststellingsovereenkomst dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om de rechten op een eventuele WW-uitkering veilig te stellen. Zo moet er bijvoorbeeld duidelijk in worden opgenomen dat het ontslag op initiatief van de werkgever gebeurt en geenszins aan de werknemer verwijtbaar is. Het is dus belangrijk om zo'n overeenkomst door een deskundige goed te laten toetsen op alle voorwaarden zodat de werknemer met een gerust hart kunt tekenen. Gebruikelijk is dat de werkgever in deze situatie de kosten van zo'n deskundig advies voor zijn rekening neemt en ook dit is een punt wat in de overeenkomst opgenomen dient te worden.


« Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net